Ma olvasott idézet, ami megfogott

Olyan idézetet várunk ide, amit ma olvastál, és nagyon megtetszett, elgondolkodtatott.

Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!

cassiopeira2019. június 28. 12:34

A állatok csak akkor boldogok, ha szabadon élnének. Az elefánt rabságban nem párosodik, a láma lefekszik a földre, ha a hajcsár durván szól rá, vagy ha nagyobb terhet rak a hátára, mint amit elbír. Az emberben is lehetne annyi önbecsülés, mint az elefántban és a lámában.

José Martí

Reader`s Digest válogatás magazin 1994. május

cassiopeira2019. június 28. 12:23

Ne azt nézd, hogyan viselkedik egy férfi a nővel, akit szeret, hanem azt, hogyan viselkedik azzal akit elhagy.

Marie-Claire, Franciaország

Reader`s Digest válogatás magazin 1997. április

cassiopeira2019. június 27. 12:43

A legutóbbi felmérések szerint egyre kevesebb időt szánunk nyaralásra, inkább hosszú hétvégéket szervezünk.
Pedig milyen más az igazi nyaralás, mint egy hétvége! A hétvége ugyanis akármelyik évszakban rendelkezésedre áll, a nyárra azonban időt kell szánni. A idő a nyaralás lényege. A szabadidő, annyi tán, amennyi ifjabb éveinkben a tanítás végén júniusban az ölünkbe hullott, s amitől féktelenül ficánkoltuk örömünkben.
Már az is időt vesz igénybe, hogy hozzászokunk az időhöz, hozzáigazítsuk a ritmusunkat, lelassítjuk pulzusunkat. A nyár összegez, összefog, felhalmoz és felfokoz, mígnem a napok összefolynak, és az elmúlt meg jövendőbeli nyarak összegzéseivé válnak.

Barbara Holland, Country Journal

Reader`s Digest válogatás magazin

cassiopeira2019. június 27. 12:17

A névtelenség a jellem egyik komoly próbálja. Ha arctalannak, felismerhetetlennek hisszük magunkat, nagy a kísértés, hogy olyasmit tegyünk, ami egyébként nem szokásunk. Lökdösődve igyekszünk kifelé a liftből, és még csak annyit sem: bocsánat. Látjuk, hogy valaki már kiszemelt magának egy parkolóhelyet, mi mégis gyorsan beállunk oda. Letesszük a kagylót anélkül, hogy mentegetőznénk: elnézést, rossz számot tárcsáztam.
A közlekedési szokások bizonyára javulnának, ha a rendszámtáblán a neve is. Továbbá: talán az együtt érzési szokásokra is jótékonyan hatna, ha mindenki állandóan viselné a mellén a nevét feltüntető táblát.

Jane Goodsell, Press Associates

Reader`s Digest válogatás magazin

cassiopeira2019. június 27. 12:03

A legjobb nevelés, amelyben gyermekeinket részesíthetjük, ha önmagunkat tartjuk karban: szellemileg, testileg, lelkileg. A gyermekek, akik a világ legügyesebb utánzói, természetesen és automatikusan utánozzák a szülők viselkedését.

De. Benjamin Spock

Reader`s Digest válogatás magazin

cassiopeira2019. június 27. 11:59

Senki sem értheti meg a tökéletesen, mi a szeretet, amíg nem volt kutyája. A kutya több őszinte vonzalmat tud kifejezni egyetlen farkcsóválással, mint amennyit egy ember össze tud gyűjteni egész élete során - a kézfogásaival.

Gene Hill, Tears and Laughter c. könyv

Reader`s Digest válogatás magazin

cassiopeira2019. június 27. 11:54

Az utazás végzetes csapást mér az előítéletekre, a fanatizmusra, a szűk látókörű gondolkodásmódra. Nem születhetnek nagyvonalú, egészséges és jótékony nézetek olyanokban, akik a föld egy kicsiny zugában vegetálva élik le az életet.

Mark Twain

Reader`s Digest válogatás magazin

cassiopeira2019. június 27. 11:49

A tapasztalatok arra intenek, hogy különösen akkor kell éberen védelmezni a szabadságot, amikor a kormány csupa üdvös célt hirdet meg. Ha ugyanis elvetemült emberek gyakorolják a hatalmat, mindenki ösztönösen szembeszegül velük. A szabadságra sokkal veszélyesebb, ha buzgó és jószándékú emberek vannak hatalmon, csak épp nem tudják pontosan, mi a teendő.

Louis Brandeis

Reader`s Digest válogatás magazin

cassiopeira2019. június 24. 11:29

Az első hóesés varázslatos dolog. Lefekszel aludni, és amikor felébredsz, egész más világban találod magad. Mi ez, ha nem csoda?

J. B. Priestley, Apes and Angels
Reader`s Digest válogatás magazin

cassiopeira2019. június 24. 11:24

Egy idős tanító megkérdi a tanítványait:- Hogyan ismeritek fel, hogy mikor ér véget az éjszaka és kezdődik el a nappal?
- Az a pillanat az, amikor már a a távolból is különbséget tudunk
tenni egy bárány és egy kutya között? - kérdezi az egyik diák.
- Nem - feleli a tanító.
-Az a pillanat az, amikor messziről is meg tudtunk megkülönböztetni
egymástól egy datolyafát és egy fügefát?- próbálkozik egy másik.
-Nem - mondja a tanító.
- Akkor hát hogyan ismerjük fel? - kérdezik a gyerekek.
- Az a pillanat az, amikor egy ember arcába nézve felismeritek benne a testvéreteket. A míg ez nem sikerül, addig még éjszaka van.

idézi A.A. VAN VLIET, Ridderkerk, Hollandia
Reader`s Digest válogatás magazin

cassiopeira2019. június 24. 11:05

Mobil idők

NÉZD A MAGÁNYOS AUTÓST, aki mindkét kezével kormánykereket fogja, és közben izgatottan beszél egy láthatatlan valakihez. Nem érzékcsalódás áldozata, csak a mobilját használja.
Ott áll egy másik ember a zsúfolt járda szélén. Jobb kezében is fekete dobozt tart, abba beszél bele, baljával széles gesztusokkal mutogat. Ő is a mobiltelefonját használja.
Itt jön egy tizenéves leány. Nem vesz tudomást a világról, arca kifejezéstelen. Fülén a walkmanje, annak harsogó hangja tölti be az agyát, s elvágja őt a külvilágtól. Rossz rágondolni, mi történne, ha a lány akkor menne át az
úttesten, mikor a telefonáló autó éppen arra száguld.
Aggasztó korszak ez, mely megrészegedett a kommunikációtól, és újabb
eszközöket fedez fel, hogy az üzeneteket továbbítsa, egyre inkább elzárva
használóit az őket körülvevő világtól.

Jean Belot, Télérama Magazin, Franciaország
Reader`s Digest válogatás magazin

cassiopeira2019. június 24. 10:32

Aggódni sokkal könnyebb, mint cselekedni. Főleg igaz ez abban az esetben, ha a világ legnagyobb problémáit választjuk aggodalmunk tárgyául.
Mindenki kész megmenteni a földet - de ki akar anyu helyett elmosogatni?

P. J. O`Rourke , All the Trouble in the World c. könyv
Reader`s Digest válogatás magazin

cassiopeira2019. június 22. 18:11

Egy katonai bázisra meghívtak egy professzort, hogy előadást tartson. A repülőtéren egy Ralph nevű katona várta. Amint a csomagkiadó felé igyekeztek, Ralph többször eltűnt a professzor mellől.
Hol azért, hogy egy idős hölgynek segítsen levenni a mozgószalagról a csomagját, hol két apróságot emelt a magasba, hogy lássák a Mikulást, hol útbaigazítást adott valakinek. Mindig mosolyogva sietett vissza a professzorhoz.
- Hol tanulta meg, hogy így éljen?- kérdezte a prof.
-A vietnami háborúban - válaszolta Ralph , és eltűnt a mosoly az arcáról.
Elmondta, hogy aknaszedő volt, és több bajtársa a szeme láttára vesztette életét.
-Megtanultam, hogy két lépés között kell élnem- mondta. - Sosem lehetett tudni, hogy a következő nem az utolsó lesz-e. Ezért minden másodpercet ki kellett használnom, miközben felemeltem, majd újra a földre tehettem a lábamat. Minden lépésnél úgy éreztem: újra megszülettem.

Barbara Brown Taylor, Leadership

Reader`s Digest Válogatás magazin

cassiopeira2019. június 22. 15:09

Mit tennél, ha legmagányosabb éjszakádon egy démon ezt súgná a füledbe:
- ezt az életet, amit most élsz, újra kell élned. Sőt újra meg újra, a végtelenségig. Életed minden fájdalma s öröme, minden gondolatod és sóhajod megismétlődik. A homokóra örökre újra fordul, s te vele együtt hitvány porszemként!
Akkor földre vetnéd magad, s fogadat csikorgatva átkoznád a démont?
Vagy így válaszolnál-e neki:
- Ennél istenibbet nem hallottam még.

Friedrich Nietzsche

cassiopeira2019. június 22. 14:53

Milan Kundera:
Egyszer születünk csak az életben, nem többször.Nem születünk új életre, s így nem hozzunk magunkkal múlt életeink tapasztalatait.Gyermekkorunkban nem ismerjük az ifjúkor élményeit, házasodásunkkor nem tudjuk, milyen lesz a házasélet. Öregedésünk idején nem sejtjük, milyen az idős kor, és hogy hová jutunk: az aggok ártatlan gyermekké válnak végül.
Így tehát elmondható, hogy az ember élete nem más, mint bolyongás egy ismeretlen bolygón.

The Art of the Novel - A regény művészete c. könyv

cassiopeira2019. június 14. 17:26

Nagyapa, hány éves is vagy?

Egy este egy unoka a nagyapjával beszélgetett , egyszer csak hirtelen megkérdezte:
- Nagyapa, hány éves is vagy?
A nagyapa így válaszolt:
- Hadd gondolkozzam egy kicsit!

A televízió, a gyermekbénulás elleni védőoltás, a fénymásoló gép, a kontaktlencse és a fogamzásgátló tabletta előtt születtem. Nem volt még radar, hitelkártya, lézersugár és pengekorcsolya.
Még nem találták fel a légkondicionálót, a mosogatógépet, a szárítógépet (a ruhát egyszerűen kitették száradni a friss levegőre).
Az ember még nem lépett a Holdra, és nem léteztek sugárhajtású utasszállító repülőgépek.
Nagyanyád és én összeházasodtunk és azután együtt éltünk, és minden családban volt apuka és anyuka.
Én a számítógép, a kétszakos egyetemi képzés és a csoportterápia előtt születtem.
Az emberek nem analizáltatták magukat, legfeljebb amikor az orvos vér- vagy vizeletvizsgálatra küldte őket.
25 éves koromig minden rendőrt és férfit `uram`-nak szólítottam, minden nőt pedig `asszonyom`-nak vagy `kisasszony`-nak.
Párjuk a galamboknak és a nyulaknak volt, de nem az embereknek.
Az én időmben ha egy hölgy felszállt az autóbuszra vagy a villamosra, a gyerekek és a fiatalok mindenki másnál hamarabb álltak fel, hogy átadják neki a helyüket, de ha állapotos volt, a helyére kísérték és - ha kellett - megváltották a jegyét és odavitték neki.
A nő elsőként lépett liftből ki; alátolták a széket, hogy leülhessen; egy férfi sosem üdvözölt úgy egy nőt, hogy ne állt volna fel, ha éppen ült, kinyitotta előtte az autó vagy bármi más ajtaját, és a férfi segített neki levenni a kabátját.
Az én időmben a szüzesség nem okozott rákot, és a családi erény bizonyítéka volt a lány és a tisztaságé a férj számára. A mi életünket a tízparancsolat, a józan ész, az idősebbek és az érvényes törvények tisztelete szabályozta.
Bennünket megtanítottak arra, hogy különbséget tegyünk jó és rossz között, és hogy felelősek vagyunk tetteinkért és következményeikért.
A komoly kapcsolat azt jelentette, hogy jóban voltunk unokatestvérekkel és barátokkal.
Ismeretlen volt a vezeték nélküli telefon, a mobiltelefonról nem is beszélve.
Sosem hallottunk sztereó zenéről, URH rádióról, kazettákról, CD-ről, DVD-ről, elektromos írógépekről, számológépekről (még mechanikusakról sem, hát még hordozhatókról). A `notebook` jegyzetfüzet volt.
Az órákat naponta felhúzták.
Semmi digitális nem létezett, sem órák, sem világító számos kijelzők a háztartási gépeken.
Gépeknél tartva: nem voltak pénzkiadó automaták, se mikrohullámú sütők, se ébresztőórás rádiók. Hogy videomagnókról és videokamerákról ne is beszéljünk.
Nem léteztek azonnal előhívott színes fényképek. Csak fekete-fehér képek voltak, előhívásuk és másolásuk több mint 3 napig tartott. Színes képek nem léteztek.
Nem hallottunk Pizza Hutról vagy McDonald`sról, se az instant kávéról, se a mesterséges édesítőkről.
Az én időmben a fű olyasmit jelentett, amit nyírtak, nem szívtak.
Mi voltunk az utolsó nemzedék, amely azt hitte, hogy egy asszonynak férjre van szüksége ahhoz, hogy gyereke legyen.

És most mondd, szerinted hány éves vagyok!
- Hát, nagyapó, biztosan több, mint 200! - felelt az unoka.

- Nem, kedvesem, csak 70!

cassiopeira2019. június 14. 14:06

Amikor az otthon egyik lakója, egy idős ember, aki mindig rosszkedvű volt meghalt, senki nem siratta meg. De a szoba rendbe rakása során találtak valamit, ami annyira megérintette a szívüket, hogy szemükből könnyek törtek elő.

Az idősek otthonának világszerte rengeteg lakója van. Minden nap több ezer idős ember várja a látogatókat vagy legalább egy telefonhívást a családjuktól, távoli rokonuktól.

Életük vége felé közeledve azonban egyre többet csalódnak, és reményüket vesztve a szomorúság álarca mögé bújnak. Így tett az a férfi is, akiről ez a történet szól.

Amikor a gondozók átnézték a holmiját, élete emlékei között megtalálták ezt a verset:

„Kinek gondoltok, amikor rám néztek?

Mit láttok? Kit láttok, nővérek?

Egy fura öreget, nem annyira bölcset,
Mit lát, mit csinál – ő nem is tudja már.

Elejti a falatot. Ha hangosan szóltok,

Hogy "Próbálja meg!" - választ sem kaptok.

Hogy ti ott vagytok, mintha neki fel se tűnne,

Eltűnik mindig a zoknija, cipője…

Kényetekre-kedvetekre átadja önmagát,

Fürdetés, etetés tölti ki a napját.

Ezt gondoljátok? És ezt látjátok?

Szemetek nyissátok: hisz` ez nem én vagyok!

Megmondom, ki vagyok: ki csendben meghúzódva

Megteszem, eszem is, mint a nővér mondja…

Apámnak, anyámnak kicsi fiacskája,

Szerető fészkében egyik fiókája.

Szárnyra kelő kamasz, jövő álmodója,

Szerelmes társának boldog bevárója.

Húszéves vőlegény: szívem nagyot ugrik

Esküm emlékére, mit tartanom illik.

Huszonöt évemmel, magam is apaként

Őrzöm kicsinyeim boldog otthon keblén.

Harmincéves férfi: ó de gyorsan nőnek!

Téphetetlen szálak minket összefűznek.

Negyven lettem: kirepültek, üres már a fészek,

De marad a párom, így nem hullanak könnyek.

Ötven éves lábaimnál kisbabák játszódnak,

Nagyszülők lettünk már, unokáink vannak.

Majd sötétség jő rám: feleségem meghalt.

Jövőm eddig fény volt, mit most a rém felfalt.

Gyermekeim most már nélkülem megállnak.

Múlt szeretet jár át, évek, mik elszálltak.

Most már öreg vagyok. Kemény a természet.

Az idős ember vicces. Vicc csak az enyészet.

A test, a kellem, erő széthullik, elillan,

Kő maradt, ahol rég mondták: a szívem van.

Ám az éltes testben ott belül fiatal

Vagyok még. Tépett szívem duzzad:

A múlt sok örömet és fájdalmat visszaad.

Újraélem szerelmünket, hosszú életünket,

Túlságosan gyorsan elszállt éveinket.

Elfogadom szépen, hogy minden elmúlik.

Nyisd hát ki a szemed, láss túl azon, mi vén:

Nézz csak meg közelről: hát ez vagyok én!!”

Jusson eszedbe ez a vers, amikor legközelebb idős emberrel találkozol, akit anélkül söpörnél félre, hogy észrevennéd rejtőző, fiatal lelkét.

Egy nap valamennyien ilyenek leszünk! A legjobb, legszebb dolgokat a világon nem láthatjuk vagy érinthetjük meg… a szívünkben kell éreznünk őket!

Szívszorító! Miután az idős bácsi elhunyt az idősek otthonában, a nővérek találtak valamit, ami megváltoztatta az életüket

https://blikkruzs.blikk.hu/test-es-lelek /lelki-ugyek/szivszorito-miutan-az-idos- bacsi-elhunyt-az-idosek-otthonaban-a-nov erek-talaltak/5f2jer5

cassiopeira2019. június 14. 13:50

Sűrűn előfordul, hogy amikor betérek a hírszerkesztőségbe, s megkérdezem a kollégámat, mi van, így válaszol:- Semmi különös. Alig vannak hírek.
Semmiféle botrány, szerencsétlenség, rettentő bűntény.Alig vannak hírek. Mintha valóban volna ilyen nap.
Valahol egy sebész éppen ott áll betege nyitott mellkasa fölött, megállítja a már hatvan éve dobogó szívet, három eret kapcsol hozzá, majd újraindítja. Amikor ez a sebész gyerek volt, ilyesmi csak a tudományos-fantasztikus könyvekben fordult elő.
DE ez nem elég érdekes ahhoz,hogy a címlapokra kerüljön.
Valaki szerelmes lesz. És bármi történjék is aznap- béketárgyalások a Közel-Keleten és politikusok kisded játékai-, semmi sem versenyezhet a szédítő örömmel, azzal a ritka és csodálatos érzéssel, hogy valaki tökéletesen összhangban van a világmindenséggel. De erről nem adnak ki sajtóközleményt. Valahol egy osztályban egy öt éves kisgyerek megérti, hogy kettő meg egy az három.Ezt fölfedezések sora követi majd. És talán valamikor ez a gyerek oldja meg az emberiség egyik rejtélyét.
De lesz-e híranyag a gyermekről vagy a tanítójáról? Aligha.
Ma egy jó szakember megtudja, hogy a munkája, amelynek az egész életét szentelte, megszűnt. Holnap más szemmel nézi majd a világot, megpróbál valami értelmeset csinálni. Ám ebből sem lesz hír.
Ma vége szakad egy házasságnak. Egy férfi és egy nő egymásra néz, és tudja, hogy a valaha oly ígéretes viszony helyrehozhatatlanul megromlott. A gyerek bánata, akinek azt megmondják , hogy az apja ezentúl nem lakik velük, nem kerül be az újságokba.
Egy ilyen napon egy bíró odaszól a fiatal vádlottnak:- Adok még egy esélyt.- És szavai megváltást jelentenek annak, aki új életet kezdhet. De erről sem lehet majd olvasni.
Ebben a pillanatban egy csecsemő először lélegzik. Az élet leghihetetlenebb csodája mindössze statisztikai adat lesz.
Valaki meghal. Az öregek otthonában rátalál az ápolónő. Hívja az orvost és az illető családját. Előveszi a beteg kartonját beírja az időpontot, és elvégzi a szükséges papírmunkát. Ennek az embernek a halála bekerül az újságokba. A többi elhunyttal együtt fog szerepelni a halálozási rovatban. Az értesítésből kevesebbet tudunk meg róla, mint a hátrahagyottaikról.
Egyszerű életekben rendkívüli dolgok történnek, tele szenvedélyekkel,eredményekkel, kudarcokkal vagy tragédiákkal. És mindez olyan napon, amikor az újságokban "alig vannak hírek."
Bob Morris Minden hír benne van az újságokban? Reader`s Digest Válogatás magazin 1994. december 65.-66. oldal

cassiopeira2019. június 14. 13:02

A közelmúltban felelőtlenül belenéztem egy magazin házassági tesztjébe.
"Mikor kapott virágot a férjétől?"-ez volt az egyik kérdés.
Gondolkoztam rajta, de nem jut eszembe. Amióta Hanna lányunk öt évvel ezelőtt megszületett, biztosan nem.
"Mikor fürdött utoljára a kádban egyszerre a férjével?" Ketten egyszerre a kádban? Na ne!
"Kapott a férjétől mostanában verset vagy szerelmes levelet?"
Méghogy Ed verset írna? Amikor húsz éve, nőtlen férfiúként Európába utazgatott, a mamája írt neki, hogy legalább egy képeslapot küldjön, él-e, hal-e.
A válaszlapon ennyi volt: " Élek." Nem szokása szerelmes verseket írni.
"Képzelje el a férjét egy romantikus helyzetben!"
Ekkorra már rá jöttem, hogy a házasságunk veszélyben van, ezért hát keményen törtem a fejem. De csak az jutott eszembe, amikor Ed az ágyban feküdt ötéves gyermekünkkel, mert a kicsinek heveny gyomorrontása volt.
Aznap este teljesen kimerültem. Ed kizavart az ágyunkból, törülközőket terített a párnára, és egy nagy műanyag lavórt tett Hanna fejéhez. Miközben elhelyezkedett a viharosnak ígérkező éjszakai pihenéshez, hálásan kilopóztam egy másik szobába, hogy kialudjam magam.
Ezt a képet szeretettel őrzöm magamban.
De nem romantikus. További tűnődés után eszembe jutott az az eset, amikor szobatisztaságra szoktattunk egy kiskutyát,de az ágyra piszkított. Amint Ed hazaért a munkából, rámordultam, hogy mennyire utálom a kutyáját. Kirohant a házból, miközben ezt mondta:- Te megőrültél. Elmegyek a könyvtárba, ott legalább csönd van és nyugalom. Valamivel később könyvekkel tért vissza.- Nem hagyom, hogy egy őrült nő meg egy kutya elüldözzön itthonról- mondta.
Átkaroltam, és mindketten jót nevettünk. Nem volt romantikus jelenet.
Viszont minden Bálint - napra kapok Edtől egy doboz bonbont. Meg egy üdvözlőlapot. Általában karikatúrák vannak rajta, mert nem szereti a virágokat. Ennyit a romantikáról.
Tíz év házasság után el kell ismernem, hogy Ed nem hoz virágot, és én sem várom a kádban rózsaszín habfürdővel. De ha látom, hogy álmában műanyag lavórt tart a beteg gyerek feje mellett, összeszorul a szívem. Ha pedig nevetve megbocsát, amikor elzavarom, azzal teljesen rabul ejt.
Egy házasságban a legbensőségesebb pillanatok furcsák és ellentmondásosak lehetnek. Nem írhatóak képeslapra, de többet érnek, mint a versek és a szerelmes levelek.

Mary Arnold Miért rosszak a házassági tesztek? Reader`s Digest Válogatás magazin 1994. december

cassiopeira2019. június 14. 00:33

Volt egyszer egy férfi, aki négy feleségével élt együtt. (Az ősi Indiában még elfogadott volt a többnejűség.) Egy nap a férfi súlyosan megbetegedett, és már a halálára készült. Élete végén borzasztóan magányosan feküdt a halálos ágyán, ezért megkérte az első feleséget, kísérje őt el a másvilágra.
“Drága feleségem” – mondta a haldokló férfi. “Szerettelek éjjel, szerettelek nappal. Egész életemben gondoskodtam rólad. Most, hogy haldoklom, elkísérsz engem oda, ahová a halálom után megyek?”

A férfi abban bízott, hogy a nő igennel válaszol. Az első feleség azonban ezt mondta neki: “Drága férjem, tudom, hogy mindig szerettél, és azt is tudom, hamarosan meghalsz. Épp itt az ideje, hogy elváljunk egymástól. Viszlát, és minden jót neked.”

A férfi a második feleségnek is föltette a kérdést. “Drága feleségem, tudod, egész életemben szerettelek. Néha attól rettegtem, elveszítelek, de mindenkor kitartottam melletted. Gyere velem, kérlek.” A nő így válaszolt: “Drága férjem, az első feleséged visszautasította, hogy veled tartson, akkor én mégis hogyan követhetnélek téged?” A férfi a harmadik feleséget is magához hívatta, aki könnyekkel a szemében ismét csak elutasította a férfi kérését.
Már csak a negyedik feleség maradt, akit a férj rabszolgaként tartott, sokat bántott, és akivel sosem volt elégedett. Magányosságában és félelmében, mégis magához hívatta a negyedik feleséget. A férfi legnagyobb meglepetésére a nő így válaszolt a kérésre: “Drága férjem, elkísérlek utolsó utadon. Történt bármi is a múltban, szilárdan hittem benned. Sosem hagynálak el téged.”

A történet a bölcsesség története. Az első feleség a testet szimbolizálja. Hiszen ápoljuk, gondozzuk, öltöztetjük a testünket reggel és este. Megfelelő ételeket fogyasztunk, hogy életben tartsuk. A test ugyanakkor nem követ bennünket a halálba. A test meghal, a lélek pedig eltávozik belőle.

A második feleség a földi értékeket, a pénzt, a hírnevet, a pozíciót, a munkát, a birtoklást szimbolizálja. Sokan attól rettegnek, hogy mindenüket elveszítik. Pedig a halálba, a halál utáni életbe semmilyen értéket nem vihetnek magunkkal.

A harmadik feleség a családot szimbolizálja. Mindenki rendelkezik hát harmadik feleséggel vagy férjjel. A szülőket, a gyereket, a testvéreket, a párkapcsolatot, a barátokat, a társasági életet szintén nem vihetjük magunkkal a halált követő életbe.

A negyedik feleség vagy férj Buddha tanításai szerint a tudatot, a lelket szimbolizálja. Ezért követi a haldokló férjet a negyedik feleség, akiről pedig a férfi nem gondoskodott az életében. Ha mélyen magunkba tekintünk, szinte mindenki érzett már dühöt, haragot, mohóságot és elégedetlenséget az életében. Ezek az érzések a buddhizmus szerint a karmát jelenítik meg. Márpedig a karmától nem lehet elmenekülni, azt visszük tovább a következő életekbe…

A buddhisták szerint mindenkinek 4 felesége vagy 4 férje van

Az oldalon sütiket (cookie-kat) használunk egyes funkciók (úgy mint belépés vagy beállítások elmentése) biztosításához, valamint biztonsági okokból. Harmadik féltől származó sütiket használunk a megjelenő reklámok személyre szabása és statisztikai adatok gyűjtése érdekében. A sütikről részletes tájékoztató olvasható adatvédelmi tájékoztatónkban. A süti beállításokat lehetőség van személyre szabni ezen az oldalon vagy az "Elfogadom" gombra kattintva hozzájárulhatsz az összes süti használatához.Elfogadom