Fórumszabályzat

Általános szabályok

Tilos olyan hozzászólás elhelyezése, amely

 • szerzői jogokat, személyiségi jogokat, adatvédelmi törvényeket sért;
 • jogszabályba ütközik, vagy bűncselekményre, jogsértésre történő felhívást közöl;
 • agresszív, személyeskedő, trágár, erotikus, rágalmazó, kötekedő, diszkrimináló vagy gyűlöletkeltő;
 • nemzeti, etnikai, faji, vallási hovatartozás vagy nemi identitás alapján hátrányosan megkülönböztető, illetve azt indokolatlanul firtató;
 • piszkálódó, szándékosan egy vagy több személy idegesítése céljából lett írva;
 • politizál, szándékosan politikai álláspontot sejtet vagy firtat;
 • a beépített szószűrő szándékos kikerülésével tiltott szavakat használ;
 • rendszeresen a témához nem kapcsolódó hozzászólásokkal zavarja a fórum használatát;
 • feltűnően zavarja a kulturált, folyamatos eszmecserét;
 • szándékosan félrevezeti a többi tagot;
 • személyes levélből a küldő hozzájárulása nélkül idéz;
 • reklámot tartalmaz vagy vagy üzletszerű kereskedelmi tevékenységet folytat;
 • a Citatum szabályzata, a moderátorok munkája vagy döntése ellen uszít, vagy a Citatum használatának bojkottálását indítványozza;
 • a Citatum jó hírnevét, vélt vagy valós érdekeit, általános megítélését sértheti vagy veszélyeztetheti
 • a fentieket megsértő tartalmú honlapra mutató linket tartalmaz.

A fenti feltételek megsértése a hozzászólás(ok) és a rá adott válaszok figyelmeztetés nélküli törlésével, a hozzászólási lehetőség időleges tiltásával, súlyosabb esetben pedig a felhasználó törlésével, illetve kitiltásával járhat.

Ha a koordinátor vagy a fórum moderátor valamely tevékenység beszüntetésére kér, a szabályzat megsértésének minősül a tevékenység folytatása akkor is, ha annak tiltása egyébként nem szerepel a szabályzatban.

Amennyiben az oldal működésével kapcsolatos javaslataid vannak, azt közvetlenül a koordinátornak írhatod meg az Impresszumban lévő elérhetőségeken.

Szabálysértés, jogi tudnivalók

Az oldalon elhelyezett hozzászólásokért a jogi felelősséget minden esetben a hozzászóló vállalja. A szolgáltató jogosult, de nem köteles a hozzászólásokat ellenőrizni, és jogsértés vagy szabálysértés esetén törölni az oldalról. Amennyiben az oldalon közzétett tartalommal kapcsolatban harmadik fél eljárást indít vagy igényt támaszt, a tartalom beküldője (vagy törvényes képviselője) a felmerülő valamennyi költség és kár megtérítését magára vállalja. Jogsértés esetén a szolgáltató a jogszabályok által megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyekkel szemben.

A szabálysértő hozzászólásokat lehetőség van jelezni a hozzászólás fejlécében lévő zászló ikon segítségével. A bejelentett hozzászólásokat a moderátorok megvizsgálják, és szabálysértés esetén a lehető leghamarabb törlik azt.

A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szabálysértő témákat vagy hozzászólásokat külön figyelmeztetés nélkül törölje, és a törölt hozzászólások helyén a szabálysértés tényére utaló üzenetet helyezzen el. A moderátorok indoklás nélkül törölhetnek bármilyen témát vagy hozzászólást akkor is, ha az nem sérti a fórum használati szabályzatot. Ilyen esetben a felhasználó kérheti a hozzászólásához kapcsolódó más hozzászólások törlését is.

Jelen feltételek megsértése a hozzászólás(ok) és a rá adott válaszok figyelmeztetés nélküli törlésén felül a hozzászólási lehetőség időleges tiltásával, súlyosabb esetben pedig a felhasználó törlésével, illetve kitiltásával járhat. A törölt hozzászólásokat visszaállítani nem áll módunkban.

Utolsó módosítás: 2016. február 27.