Anekdoták, adomák

Hozzászólás írásához be kell jelentkezned!

obsitos2023. május 12. 22:54

Ha mond még egy adomát, a rendőrnek adom át

obsitos352020. szeptember 23. 16:14

Egy gond van velük: kitaláltak

Halleluja2013. augusztus 25. 09:25

Kölcsey és a logikus válasz (forrás:cultura.hu)

Kölcsey Ferenc számára igen fontos volt a magyar nyelv pontos használata. Az eredetiségre pedig külön hangsúlyt fektetett, így utazásai során nem egyszer ütközött némi ellenállásba…

Kölcsey Ferenc parasztszekéren utazván, egy kis folyóhoz érve felnézett, és megkérdezte a kocsistól:

- Miféle víz ez, atyafi?

- A Karaszna – felelte biztos hangon a kocsis.

- Nem Karaszna az, hanem Kraszna – igazította ki Kölcsey.

Aztán továbbmentek. Midőn a Berettyóhoz értek, Kölcsey ismét érdeklődni kezdett:

- Hát ez miféle víz?

- Ez meg a Brettyó, itt – válaszolta a kocsis.

- Nem Brettyó az, hanem Berettyó – hangzott a válasz.

- Üsse meg a kő! – kiáltott fel bosszúsan a kocsis. – Amott a Karaszna nem tetszett, itt meg a Brettyó… Honnan tudjam most már: mi lesz jó az úrnak?

Halleluja2013. augusztus 4. 11:23

Anekdota, Gárdonyi Gézáról. forrás:gardonyigeza.hu

Kispad a ház előtt (1898. aug. 22.)

A falusi élet kedvességének jelképéül ácsoltatott a háza bejárója mellé kispadot. Szőlősgyörökben is így volt. Édes­anyját megszokott vasárnapi pihenőjétől nem fosztotta meg:

„Kiülünk a ház elé!”

Ezt Egerben is elmondhatta Gárdonyi édesanyja. Micsoda nagy szó ez! Többet ér egy ilyen ház ­előtti fapad száz nyakig süppedős plüssfotelnél és száz hideg leheletű sima bőrdíványnál. Mert a fapad körül kertillatos arcpirosító levegő szál­long, a plüssfotelt, bőrdíványt meg torokkaparó, köhögős füst kanyarogja körül, keresve az utat, hogy a négy fal határából kiszabadulhasson.

A jó kispadnak rövid idő múltán kellemetlen tulajdonsága támadt. Aki csak a Hóhér­parton (így hívták azt a dombol­dalt, amelyiken Gárdonyi háza épült) felszuszogott, apró vagy felnőtt úton járó, mind a kispadra telepedett, hogy magát kilihegje, puttonát megigazgassa, a lábára tapadt sarat lekapargassa. A sok jövést-menést, szóforgatást Gárdonyi ablakai felfogták s íróasz­taláig vezették.

Kezdett a pad Gárdonyi előtt a kedvességé­ből veszíteni.

A végső fejszecsapást egy éjszaka mérte a pad négy lábára.

Egyszer lecsalta magához Egerbe Rákosi Viktort, a Kakas Márton szerkesztőjét.

– Gyere, pajtás, hozzám. Úgy gyere, mintha falura jönnél. Nem kell parádé, se szmoking, se lakkcipő. Az egész Egerben csak két úr lakik, az egyik az érsek, a másik meg én. És e kettő közül az egyiknek soha sincsen pénze.

– Bizonyára az érsek az, akinek soha nin­csen pénze! – válaszolta Sipulusz. Hát nem bá­nom, lemegyek.

Le is ment.

Ott aludt, Gárdonyi utcai szobájában.

Vasárnap volt. Nyár végi vasárnap. Az egri azúrkék ég valamennyi csillagszemét felpattog­tatta azon az éjjelen, s mély tüzű pillantásokkal bámult a városra. Gárdonyi ablakai nyitottan szívták a virágok levegőjét és a föld enyhe párázását.

Éjféltájban valami részeg telepedett a kis­padra. (Akkor még állt a kispad.) Csendesen dülöngélt egészen odáig. A ré­szeg ember különös sajátsága Egerben, hogy csak akkor lármázik, ha ház előtt vagy emberek előtt lépked. Ilyenkor kókadó fejjel s rekedt torokkal jelzi a leeresztett egylitert. Szőlők mezsgyé­jén, pincék között nem érdemes a megkent tor­kot szárazra ordítani. Ki hallja ott!?

A Gárdonyi-ház elé kalimpázott ittas gazdát is a nyitott ablak látványa ösztökélte, megeresztette a hang­szál-recsegtetőt. Iszonyú üvöltéssel, óbégatással:

„Kossuth Lajos magyar gyerek,

Magyarországon született,

Illik a kard oldalára,

Korona a kalapjára.

Sej illik a kard oldalára,

Sej korona a kalapjára.”

A részeg elismételgette még vagy ötször a refrént, s megelégedetten telepedett a kispadra.

A ház megmozdult. Rákosi Viktor gyufát csillantott, és a gyertyabélhez csókoltatta. Gár­donyi ajtót nyitott, s végigkopogott cipőjével a folyosója végéig, hogy elkergesse a parasztot.

A paraszt nem mozdult. Az volt a nézete, hogy ő köztéren ül s itt neki a jó Isten se paran­csol.

Gárdonyi végül belátta, hogy az atyafinak ­igaza lehet, még a jó Istennel szemben is.

Visszasétált hát Rákosi Viktorhoz, és bele­fogott a kellemetlenség elsimításába.

– Látod, pajtás, ilyenféle zengésű az eredeti magyar népdal. Várj, azonnal lekottázom.

Odaült a zongora mellé, lejegyezte és válto­zatos futamokkal eljátszotta Sipulusznak.

De a paraszt csak nem tágított se a helyből, se az ordításból. Végül Gárdonyi előszedte a sakktáblát, és mattolgattak reggelig.

mviki872013. április 21. 07:46

Arany János a ''nyelvi játékos'' Nagykőrösön összetalálkozott az egyik tanártársa volt tanítványával. A következő beszélgetés alakult ki közöttük:
''- Mi lett magából?
-Ügyvéd.
-S van ügye?
-Nincs.
-Akkor hát ügyetlen.
-De volt már egy.
-Akkor együgyű.
-De azt is csakhamar másra bízták.
-Akkor ügyefogyott.''

arnyeknelkul2012. december 26. 10:24

A macska és Aphrodité:

'' A macska szerelmes lett egy jó alakú ifjúba, és azért imádkozott Aphroditéhez, hogy változtassa őt asszonnyá. Az istennő megkönyörült szenvedélyén, és szép leánnyá változtatta. Ezért az ifjú mihelyt meglátta, belészeretett, és elvitte a házába. Amikor lefeküdtek a násznyoszolyára, Aphrodité szerette volna tudni, a macska testének átváltozásával természetét is kicserélte -e. Ezért a szoba közepén egy egeret eresztett el. A macska megfeledkezett pillanatnyi helyzetéről, kiugrott az ágyból, és üldözőbe vette az egeret, hogy megfogja. Az istennő ekkor megharagudott rá, és visszahelyezte régi állapotába.
Hasonlóképpen, a gonosz emberek külső helyzetüket ha meg is másítják, jellemük nem változik meg.

sako2012. szeptember 28. 10:59

Hemingway egyszer elejtett egy pompás nagykudut, gyönyörű szarvval. Mussolini meg akarta venni a trófeát, biankó csekket küldött, határozza meg az író az árát. Hemingway ennyit üzent vissza:
- Menjen, és lőjön magának, van még elég Afrikában.

sako2012. szeptember 28. 10:46

Henry Fordtól egyszer megkérdezték, mi a véleménye a különféle, motorteljesítményt fokozó berendezésekről, úgymint turbófeltöltő, kompresszor.
Ford így felelt:
- A köbcentimétert semmi nem helyettesíti.

Naveen2012. szeptember 27. 18:16

Hahaha......  :D

tzzttzzt2012. szeptember 27. 08:41

Charlie Chaplin egyszer álnéven benevezett egy Charlie Chaplin - hasonmás versenyre. 3. lett...

Naveen2012. szeptember 25. 19:48

A híres filmsztárt, Marlene Dietrichet egyszer megkérdezték, hogy mi a véleménye a nők és a férfiak intelligenciája közötti különbségről.
− Lehet, hogy a férfiak intelligensebbek, de én még sose hallottam, hogy egy nő hozzáment volna egy buta férfihoz csak azért, mert annak szép lábai vannak...

bulejsza.marta2012. szeptember 16. 21:52

Molnár Ferenc nem szerette az életrajzírókat, mármint azokat, akik az ő életéről akartak feljegyzéseket gyűjteni. Rendszerint elzárkózott minden felvilágosítás elől. Az egyik kicsit erőszakosabb biográfusnak így válaszolt: “Idehallgasson, barátom! Engem egyáltalán nem érdekel, hogy eddig mi történt velem. Ha örömet akar nekem szerezni, azt írja meg, hogy ezután mi lesz.”

Naveen2012. szeptember 10. 19:23

''Móricz Zsigmondéknál a fiatal cselédlány csodálkozva látta, hogy gazdája napokon át az íróasztal mellett ül, és ír. Nagyon kíváncsi lett, mit csinál az úr, s egy napon megkérdezte:
– Mondja nagyságos úr, mit tetszik írni itt minden hajnalban órákon át?
– Regényt írok, fiam – felelte Móricz.
– Regényt?
– Azt.
– Nohát az szerintem nagyon felesleges munka ám!
– Felesleges? Miért?
– Azért, mert két-három pengőért annyi regényt kap a nagyságos úr a könyvesboltban, amennyit akar.''

Naveen2012. szeptember 10. 19:22

''G.B. Shaw komor arccal vacsorázott egy étteremben: zavarta a tánczenekar hangos játéka. Odahívatta a pincért:
– Mondja, főúr, meg lehet kéri a zenekart, mit játsszanak?
– Igen, uram. Mi volna a kívánsága?
– Szóljon nekik, hogy amíg ebédelek, játsszanak inkább dominót.''

Naveen2012. szeptember 10. 19:21

Kezdem:
''Az idősebb Dumas francia írótól valaki megkérdezte, mit tenne, ha találna százezer frankot?
A regényíró rendíthetetlen komolysággal válaszolt:
-Tízezer frank jutalmat küldenék a becsületes elvesztőnek.''

Naveen2012. szeptember 10. 19:16

Lehet kortárs v. történelmi személy,magyar v. külfödi....a lényeg,hogy legyen humoros!  :))